Sensortypes


Grootheid Eenheid Knipselbakken met dit sensortype (inclusief niet actief) Knipsels van dit sensortype
Fijnstof PM2,5 µg/m³ 20 262238
Bèta- en gammastraling µSv/h 2 182378
Temperatuur °C 1 0
Relatieve luchtvochtigheid % 1 0
Luchtdruk Pa 0 0
Elektrisch verbruik kWh 0 0
Illuminantie lx 0 0
Versnelling m/s² 1 4256
Gebeurtenis 0 0
Vermogen W 0 0
Volume 0 0
Elektrische spanning V 0 0
Elektrische stroom A 0 0
Koolstofdioxide CO₂ 0 0
Relatieve bodemvochtigheid % 1 471

Vraag een extra sensortype aan (via email)